GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
Snímek obrazovky 2021-08-18 v 13.33_edit

United Airlines Holdings, INC.

Vyhodnocení investice

Níže uvedené obrázky ukazují reálné obchody některých našich klientů nebo stavy majetkových účtů některých našich klientů, přičemž společnost IMPERIUM FINANCE s.r.o. nezaručuje, že stejné nebo vyšší zhodnocení bude výsledkem obchodování každého investora. Investování je vždy spojené s riziky, se kterými by se měl investor nejprve seznámit, a to např. prostřednictvím dokumentu „Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související“, který je k dispozici zde. Dále upozorňujeme na to, že níže uvedená zhodnocení jsou založena na hrubé výkonnosti. Pro získání čistého výnosu je potřeba zohlednit vliv veškerých nákladů spojených s investováním, viz např. vzorová kalkulace nákladů obchodu, která je k dispozici zde. Čistý výnos investice může být také ovlivněn daňovým režimem, který závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. Pokud je níže uvedený investiční nástroj denominovaný v cizí měně, tak se také prezentované zhodnocení vztahuje k této měně a výnos investice v měně investora může být ovlivněn kolísáním měnového kurzu.
United Airlines Holding

United Airlines Holding

Společnost je americkým leaderem v letecké přepravě. Firma dominovala před Covid-19, což ukazuje graf ceny akcií. 

United airlines

Kompletní informace

Emitent
United Airlines Holding, INC.
Název emise
 United Airlines Holdings, 4.25% 1oct2022
Měna
americký dolar $
Objem emise
400,000,000 USD

Nominální hodnota dluhopisu

1 000 USD

Orientační tržní cena

810 USD

Diskont

190 USD
Kupón z nominální hodnoty
4.25 % p.a.
Frekvence výplat kuponů

Datum splatnosti

Půlroční výplata
1.10.2022

 100% likvidita

Ano
Minimální objem
100 000 USD

Výnos do splatnosti 

12.97 % p.a. - před započtením všech nákladů

Preferovaný scénář

20.02 % p.a. - před započtením všech nákladů
Rating
BB-
Hierarchie dluhu
Seniorní nezajištěný
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
4.25%Senior Notes due 2022 - Prospectus

Hospodaření a výhledy

United airlines

Graf ceny dluhopisu

United airlines

Rozložení splatnosti dluhopisu

United airlines

Shrnutí dluhopisu

Postupné obnovení letů, nízká cena paliv a snížené náklady dostanou společnost rychle na break-even, což je pro věřitele dostatečně silná informace dluhopisy srovnat na nominální hodnotu (+24 %). Tuto skutečnost si začal trh uvědomovat, a tak vyhlížíme srovnání dluhopisů na úroveň před Covid-19. Případně bude po nějakou dobu zasažena zejména ziskovost společností, a tudíž cena akcií, nikoliv schopnost platit závazky. 

bottom of page