GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
Investiční dluhopisy společnosti Boeing
"Boeing je stavebním kamenem moderního světa letectví a jeho letadla přetvářejí způsob, jakým se pohybujeme a komunikujeme a to na celém světě."
- Ray Conner

- výnos 5,5 % p.a. ročně z kupónu -

- oportunisticky +43,8 % pří růstu na nominální cenu -

 -  seniorní závazek společnosti Boeing splatit dluhopisy -

Jak je to možné?

 • Tržní cena dluhopisů se hýbe stejně jako cena čehokoliv na světě.

 • Nyní je cena nízko, protože jsou sazby vysoko, historicky s poklesem očekávání dlouhodobých úrokových sazeb cena dluhopisů s dlouho splatností rostla 

 • Společnost je také více zadlužená, než byla zvyklá (Covid + problém s 737 MAX), to se však ale otáčí a očekáváme, že brzy může dojít k zvýšení kreditního ratingu společně se snižujícím se zadlužím a významným zlepšením v hospodaření.

Co má největší vliv na ceny dluhopisů?

Pro dluhopisy jsou 2 nejklíčovější faktory z pohledu jejich ceny :

 1. schopnost emitenta splatit své dluhy, které jsou vyjádřené kreditním ratingem

 2. úrokové sazby, které se odvíjí od inflačního cíle a ekonomické situace

Jaká je situace ve společnosti?

 • Společnost Boeing a Airbus vytváří oligopol dodávající komerční letadla. 

 • Boeing je 2. největší zbrojařská společnost na světě, co do objemu objednávek, zbrojní divize tvoří přibližně 30 % tržeb společnosti

 • Rok 2020 byl největší krizí komerčního letectví, daleko větší, než bylo 11. září. I tu ale společnost "v pohodě" přežila s ohledem na situaci.

 • Vstup nového konkurenta do odvětví je extrémně náročný, jak kapitálem finančním, tak lidským.

 • Všichni odborníci, co něco ve světě komerčního létání znamenají, pracují buď pro Airbus nebo pro Boeing.

 • Společnost si prošla bezpečnostním problémem s letadlem 737 MAX, který je již plně započítán.

 • Rating dluhopisu je v investičním pásmu BBB-

 • V prvním kvartále 2023 stoupl počet dodaných letadel o 27 % meziročně.

 • V objednávkové knize Boeingu jsou zakázky za 334 mld. USD, na 4354 komerčních letadel. 

 • Armádní divize má knihu objednávek o velikosti 58 mld. USD a divize Servisu 19 mld.

 • Pozice Boeingu je v leteckém i zbrojním průmyslu velmi těžko nahraditelná, ne-li nenahraditelná.

Jaký je výhled na nejbližší roky?

 • Společnost překvapila velmi pozitivně trh svou schopností i odhadem generovat cash-flow.

 • Pro rok 2023 očekává 3 - 5 mld. USD a od roku 2025 čisté free cash-flow 10 mld. USD.

 • Tyto výhledy jsou postavené na podepsaných zakázkách a rozplánované výrobě.

 • Ze společnosti se tak opět stává "stroj na peníze".

 • Společnost tak začala svůj "comeback" po problémech s letadlem 737 MAX, které jsou za ní a které způsobují to, že dluhopisy se obchodují s diskontem proti obdobně kvalitním společnostem.

 • Připomínáme, že před problémy s letadlem, společnost byla schopna generovat cash-flow 15 mld. USD.

 • Společnost meziročně snížila zadlužení o 1,5 mld. USD, aktuální dluh je 55,4 mld. USD a cash 14,8 mld. USD.

 • Účetní hodnota aktiv je 137,1 mld USD.

Jak se staví k návratu 737 MAX zákazníci?

 • Dokladem návratu společnosti Boeing na výsluní může být například objednávka z dubna 2023 od společnosti Raynair na 300 letadel 737 MAX v objemu 40 mld. USD

 • nebo objednávka z prosince 2022 od společnosti UNITED AIRLINES na 200 letadel 737 MAX.

 • Společnost UNITED AIRLINES má nyní celkem u Boeingu objednáno 443 letadel 737 MAX.

 

Proč by měly dluhopisy společnosti růst?

 • a) hospodaření společnosti se v příštích letech významně zlepší, to povede ke zvýšení kreditního ratingu a růstu ceny dluhopisů (rating je nyní BBB-, před problémy a covidem byl rating A, tam se Boeing opět bude snažit propracovat)

 • b) očekáváme, že úrokové sazby v USA v čase klesnou ze současných 5,25 % na 2,35 % - 2,5 %

Nejvýznamnější rizika

 

Rizika spojená s touto investicí naleznete popsána v Prospektu či výroční zprávě. Obecná rizika spojená s investováním a dluhopisy naleznete v našem dokumentu Investiční služby, nástroje a rizika.

 

 • kreditní riziko - společnosti Boeing se může přestat ekonomicky dařit a společnost může nedostát svým zavazkům a investorovi se tak investovaná částka zčasti nebo zcela vrátit (přavděpodobnost tohoto rizika je odražena v kredtním ratingu)

 • měnové riziko - investice je v USD a může se tedy stát, že USD proti CZK oslabí

 • tržní riziko - cena dluhopisů podléhá tržní volatilitě, je tak možné, že v případě potřeby dluhopis prodat, bude jeho cena níže, než za jakou investor nakoupil, minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích; níže uvedené odhady a predikce mohou být mylné a nemusí se z tržních či jiných důvodů naplnit.

 • úrokové riziko - cena dluhopisu v čase negativně koreluje s růstem očekávání v dlouhodobých úrokových sazbách, s růstem v očekáváních klesá cena a obráceně

Shrnutí a rizikové faktory - STÁHNOUT

(Prospekt, výroční zprávy a kompletních seznam rizik nalezente na webových stránkách společnosti v sekci pro investory ZDE)

Příklad z historie
 • dluhopisy společnosti Caterpillar vydané 18.4.2002 a splatné 1.5.2042 (40 leté) v období růstu úrokových sazeb (2005 - 2007) poklesly na své ceně z 1240 USD na 970 USD (-22 %)

 • následně při opětovném snižování sazeb se hodnota těchto dluhopisů zvedla do konce roku 2012 na 1 550 USD. (+59,7 %)   

 • každý rok tento dluhopis vyplatil kupón 69,5 USD. 

 • dluhopisy po celou dobu držely rating v investičním pásmu

image (23).png

"Vyhledejte silné a stabilní společnosti, které jsou na trhu podceněny."

- Christopher Davis

Parametry dluhopisu 

 


Boeing, 3.825% 1mar2059, USD
 

Nominál: 1000 USD


Tržní cena:  695 USD

Splatnost: 1.3.2059

Kupón: 3,85 % p.a. ( 38,5 USD | 5,5 % z tržní ceny)

Společnost uveřejňuje veškeré informace o hospodaření a rizicích na svých webových stránkách v sekci Vztahy s investory.

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

minimálně Základní

Znalosti a zkušenosti

minimálně 3 roky

Investiční horizont

Ochrana i Růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

5

Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Shrnutí a rizikové faktory

Modelové scénáře

Růst ceny dluhopisu díky zlepšenému hospodaření:  795 USD (+ 14,3 %)

Úrokové sazby v USA dlouhodobě 4,5 %: 695 USD (+0 %)

Dlouhodobě sazby v USA 6 % nebo silné zhoršení hospodaření: 570 USD (- 18,9%)

Návrat na nominální cenu při sazbách 3 %: 1 000 USD (+ 43,8 %)

Očekávaná tržní cena při dosažení  2,5 % úrokových  sazeb: 1 100 USD (+ 58,3 %)

(očekávaný horizont 3 roky - splněn daňový test)

 

Vzorová kalkulace:

Investice: 500 000 USD

Roční kupón: 27 681,5 USD

Výnos z růstu ceny: 71 900 USD - 291 195 USD

Při investici 500 000 USD vychází roční kupón na 27 681,5 USD (603 456 Kč) a výnos z růstu ceny dluhopisů se může v případě pozitivních scénářů pohybovat od 71 900 USD do 291 195 USD (1 567 420 Kč do 6 348 051 Kč | 21,80 USD/CZK). Po 3 letech se tento výnos nedaní.

GRAF vývoje tržní ceny tohoto dluhopisu

sg2023051643321_646354990001C44F381C0001 (1).gif
Kdo drží tyto dluhopisy?

 


Jak lze vidět na obrázku níže, ty dluhopisy drží zejména pojišťovny ve svých rezervách, banky a profesionální správci aktiv.

Kompletní seznam velkých držitelů těchto dluhopisů

sg2023052339894_646C81B600012CBB28430001.gif
bottom of page