GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
Investiční dluhopisy
Polské republiky
"Státní dluhopisy mají své místo v každém portfoliu. Jsou to stabilní investice s pravidelnými výnosy." - Warren Buffet

- čistý výnos 5,67 % p.a. z kupónu -

- zhodnocení +27 % až + 41 % nad rámec kupónu -

 -  Polskou republikou nezpochybnitelně garantovaná investice  -

- výnos osvobozen od daní -

 

Jak je to možné?

 

 

 • Tržní cena dluhopisů se hýbe stejně jako cena čehokoliv na světě.

 • Nyní je cena nízko, protože jsou sazby vysoko, až se sazby sníží, cena dluhopisů vyroste.

 

 

 

Co má největší vliv na ceny dluhopisů?

 

 

Pro dluhopisy jsou 2 nejklíčovější faktory z pohledu jejich ceny:

 

 1. schopnost emitenta splatit své dluhy, které jsou vyjádřené kreditním ratingem

 2. úrokové sazby, které se odvíjí od inflačního cíle a ekonomické situace

 

 

Jsou dluhopisy Polska bezpečné?

 

 

 • Dluhopisy Polska mají od agentury Fitch a S&P rating A-. Polská republika je tak brána za velmi solventního dlužníka, u kterého je naprosto minimální pravděpodobnost, že své dluhy nebude splácet.

 • Dluh Polské republiky dosahuje 49 % HDP, průměr EU je cca 96 % a Německý dluh činí 66 % jejich hrubého domácího produktu (HDP).

 • HDP Polska má jednu z nejlepších dynamik v EU a roste průměrně za posledních 10 let o 3,9 %, za rok 2022 to bylo o 4,9 %

 • nezaměstnanost je na úrovní 5,2 %

 

Dluh vůči HDP Polské republiky - od konce covidu setrvalý pokles a dlouhodobé držení pod 50 % - jedno z vůbec nejnižších zadlužení na světě.

 

 

 

Klesnou úrokové sazby?

 

 

 • Aktuální úrokové sazby jsou vysoko v restriktivních vodách a poškozují ekonomický růst, to je nyní chtěné s ohledem na snahu snížit inflaci.

 • Dlouhodobý neutrální cíl americké centrální banky (dluhopisy jsou v USD), ke kterému sazby směřují, jsou 2,35 %

 • Tam se pravděpodobně dostaneme nejdéle za 3 roky (jsme konzervativní, může to být podstatě dříve, zejména přijde-li neočekávaný externí šok).

 

Nejvýznamnější rizika

 

Rizika spojená s touto investicí naleznete popsána v přiloženém Prospektu v sekci RISK FACTORS. Obecná rizika spojená s investováním a dluhopisy naleznete v našem dokumentu Investiční služby, nástroje a rizika.

 

 • kreditní riziko - Polský stát může zbankrotovat a nedostát svým závazkům

 • měnové riziko - investice je v USD, může se stát, že USD proti CZK oslabí

 • tržní riziko - cena dluhopisů bude podléhat tržní volatilitě a může se stát, že v případě potřeby dluhopis prodat, bude jeho cena níže, než za jakou investor nakoupil

 • úrokové riziko - pokud by očekávání úrokových sazeb rostlo, dluhopisy klesnou na ceně

Prospekt k dluhopisům (DeepL CZ) - STÁHNOUT

Prospekt k dluhopisům (Originál) - STÁHNOUT

Příklad z historie
 • dluhopisy společnosti Caterpillar vydané 18.4.2002 a splatné 1.5.2042 (40 leté) v období růstu úrokových sazeb (2005 - 2007) poklesly na své ceně z 1240 USD na 970 USD (-22 %)

 • následně při opětovném snižování sazeb se hodnota těchto dluhopisů zvedla do konce roku 2012 na 1 550 USD. (+59,7 %)   

 • každý rok tento dluhopis vyplatil kupón 69,5 USD. 

 • dluhopisy po celou dobu držely rating v investičním pásmu

image (23).png

"Státní dluhopisy jsou bezpečným způsobem, jak uchovat peníze. Jsou to prostředky na dlouhodobé uchování hodnoty." - Warren Buffet

Parametry dluhopisu 

 


Poland,5,5 % 4.4.2053
 

Nominál: 1000 USD


Tržní cena:  970 USD

Splatnost: 4.4.2053

Kupón: 5,5 % p.a. ( 55 USD | 5,67 % z tržní ceny) 

Jedná se o čistý výnos.

Výnosy z tohoto dluhopisu jsou od 1.1.2021 osvobozeny od daně z příjmu.

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

minimálně Základní

Znalosti a zkušenosti

minimálně 3 roky

Investiční horizont

Ochrana i Růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

5

Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Prospekt (Deepl CZ)

Kapitálový výnos/ztráta z růstu/poklesu hodnoty dluhopisu (modelové scénáře pro cenu 1000 USD):

Očekávaná tržní cena při dosažení 4% úrokových  sazeb: 1 270 USD (+ 27 %)

 

Úrokové sazby v USA se dlouhodobě drží nad 4,5 %: 1 000 USD (+0 %)

Úrokové sazby v USA se dlouhodobě drží nad 6 %: 850 USD (- 15 %)


Očekávaná tržní cena při dosažení neutrálního cíle 2,35 %: 1 530 USD (+53 %)

 

Vzorová kalkulace:

Investice: 500 000 USD

Roční kupón: 27 500 USD (čistý výnos)

Výnos z růstu ceny: -75 000 USD až +265 000 USD

Při investici 500 000 USD vychází roční kupón na 27 500 (607 750 Kč) a výnos z růstu ceny dluhopisů se může pohybovat od -75 000 USD do + 265 000 USD (-1 657 500 Kč do +5 856 500 Kč | 22,10 USD/CZK).

Výnos je osvobozen od placení daní.

Od výnosu je potřeba odečíst náklady spojené s transakcí a podíl na zisku. 

Kdo drží tyto dluhopisy?

 


Jak lze vidět na obrázku níže, ty dluhopisy drží zejména pojišťovny ve svých rezervách, banky a profesionální správci aktiv.

Kompletní seznam velkých držitelů těchto dluhopisů

sg2023052339894_646C81B600012CBB28430001.gif
bottom of page