GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
 
Snímek obrazovky 2021-08-18 v 13.35.55.png

Casino Guichard - Perrachon

 

Vyhodnocení investice

~

Níže uvedené obrázky ukazují reálné obchody některých našich klientů nebo stavy majetkových účtů některých našich klientů, přičemž společnost IMPERIUM FINANCE s.r.o. nezaručuje, že stejné nebo vyšší zhodnocení bude výsledkem obchodování každého investora. Investování je vždy spojené s riziky, se kterými by se měl investor nejprve seznámit, a to např. prostřednictvím dokumentu „Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související“, který je k dispozici zde. Dále upozorňujeme na to, že níže uvedená zhodnocení jsou založena na hrubé výkonnosti. Pro získání čistého výnosu je potřeba zohlednit vliv veškerých nákladů spojených s investováním, viz např. vzorová kalkulace nákladů obchodu, která je k dispozici zde. Čistý výnos investice může být také ovlivněn daňovým režimem, který závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. Pokud je níže uvedený investiční nástroj denominovaný v cizí měně, tak se také prezentované zhodnocení vztahuje k této měně a výnos investice v měně investora může být ovlivněn kolísáním měnového kurzu.
Obchod casino

Název / ISIN

Datum nákupu

Stav ke dni

Počet kusů

Pořizovací cena

Aktuální cena

Zisk/Ztráta v % 

Zisk/Ztráta v měně 

Aktuální objem investice

Měna

Casino Guichard Perrachon - obchod

24.2.2021

10.11.2020

Základní informace
Výnos do splatnosti
7,57 %
Rating
B
Hierarchie dluhu
Seniorní nezajištěný 
Minimální částka
€ 100.000
Splatnost
7.3.2024
casino guichard

Kompletní informace

~

Emitent
Casino Guichard - Perrachon S.A.
Měna
euro €

Nominální hodnota dluhopisu

100 000 EUR

Diskont

18 500 EUR
Název emise
Casino Guichard - Perrachon, 7mar2024
Objem emise
900,000,000 EUR

Orientační tržní cena

81 500 EUR
Kupón z nominální hodnoty
4,49 % p.a.
Frekvence výplat kuponů
 kvartální výplata

 100% likvidita

Ano

Výnos do splatnosti 

7,57 % p.a. - po započtení všech nákladů
Rating
B

Datum splatnosti

7.3.2024
Nejbližší možnost splacení
7.12.2023

Preferovaný scénář

15,7 % p.a. - po započtení všech nákladů
Hierarchie dluhu
Seniorní nezajištěný
Minimální objem
100 000 EUR
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
4,49% Senior Notes due 2024 - Prospectus

Maloobchodní jednička na francouzském trhu

~

Společnost je francouzským maloobchodním řetězcem působícím zejména ve Francii a Latinské Americe.

Soustředí se na automatizaci svých prodejen, stejně jako skladů.​

Rok 2019 firma uzavřela se ziskem 215 mil. EUR a tržby činily 34,6 mld. EUR. Společnost v roce 2019 oznámila strategický plán na snížení zadlužení pomocí odprodeje nejádrových aktiv a snížením provozních nákladů za pomoci maximální automatizace.​

V dnešní době je ve Francii cca 50 % nákupů provedených bez potřeby obsluhy. V rámci online prodeje potravin roste společnost trojciferným tempem.

Závazky

~

~

Majetek na konci roku 2019: 35.127 mld. EUR

Závazky na konci roku 2019: 28.836 mld. EUR

Majetek společnosti je výrazně vyšší než její závazky.

CASINO GUICHARD

Restrukturalizace odemkne vyšší ziskovost

~

Společnost v roce 2019 oznámila plán soustředit se na snížení zadlužení prodejem nejádrových aktiv - s maximální mírou automatizace se bude snažit šetřit náklady, aby z tržeb 34 miliard EUR vzniklo více zisku pro akcionáře. Na to pravděpodobně vsází pan Daniel Křetínský a investoři kolem skupiny Vesa Equity Investment, kteří ve společnosti nakoupili minulý rok téměř 5 % podílu.

Pro nás jako věřitele bude úspěšný vývoj restrukturalizace znamenat možnost dluhopisy prodat za 100 000 EUR dříve než ve splatnosti. Snížení zadlužení a zvednutí zisku by trh pozitivně vnímal ve vztahu ke kreditnímu profilu společnosti. 

V takovém případě by se realizoval náš preferovaný scénář, ve kterém bychom dluhopisy nakoupené za 88 000 EUR prodali za 100 000 EUR (+15,7 %) + inkasovali kupón 4 498 EUR (+5,11 %).

Druhým scénářem je pak situace, ve které dluhopis dojde splatnosti, což aktuálně vychází na 10 % výnos p.a. po započítání všech nákladů.