GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?

Investujte do trendu, abyste využili růstu urbanizace. Snaží se poskytnout expozici společnostem, které utvářejí způsob, jakým jsou navrhována města zítřka.

Investiční cíle:

IShares Smart City Infrastructure UCITS ETF se snaží sledovat investiční výsledky indexu složeného ze společností na rozvinutých a rozvíjejících se trzích, které poskytují služby a řešení pro rozvoj a efektivní provoz infrastruktury Smart City udržitelným způsobem.

Sektorové rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-09 v 13.22.00.png
Geografické rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-09 v 13.22.10.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

7

Sdělení klíčových informací pro investora

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page