GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
Investiční dluhopisy společnosti INTEL Corporation
“If you understand compound interest, you basically understand the universe.” — Robert Breault

- výnos 4,9 % p.a. ročně z kupónu -

- oportunisticky +53,1 % pří růstu na nominální cenu -

 -  seniorní závazek společnosti INTEL Corporation splatit dluhopisy -

Jak je to možné?

 • Tržní cena dluhopisů se hýbe stejně jako cena čehokoliv na světě.

 • Nyní je cena nízko, protože jsou sazby vysoko, historicky s poklesem očekávání dlouhodobých úrokových sazeb cena dluhopisů s dlouho splatností rostla 

Co má největší vliv na ceny dluhopisů?

Pro dluhopisy jsou 2 nejklíčovější faktory z pohledu jejich ceny :

 1. schopnost emitenta splatit své dluhy, které jsou vyjádřené kreditním ratingem

 2. úrokové sazby, které se odvíjí od inflačního cíle a ekonomické situace

 3. zajištěné dluhopisů, nejleppší zajištěné je přímé, navázané na hodnotný majetek, nicméně zajištění může být i nepříme, například díky kovenantům na maximální zadlužení

Proč zrovna Intel?

 • společnost je největším prodejcem CPU na světě a patří mezi největší a nejstabilnější mikročipové společnosti vůbec

 • nicméně hlavním důvodem, proč spatřujeme ve společnosti potenciál je plánované rozšiření aktivit výroby čipů pro třetí strany

 • Toto posílí stabilitu a strategickou důležitost této společnosti

 • Intel hodlá rozšiřovat své výrobny v USA, EU i Israely, aby uspokojil rostoucí poptávku po výrobě čipů

 • tento business model dělá s firmy strategicky důležitou společnost, která není závislí na tom, zda má zrovna nejlepší čip, ale uspokojuje výrobu mikročipů od architektů čipů, kterými jsou firmy jako Apple, Tesla, nVidia, AMD a další

 • Intelu se také aktuálně poměrně daří na poli vývoji čipů pro AI a v rámci CPU i GPU chystá zajímavé věci, nicméně hlavní stabilitu vidíme ve krocích posílit roli strategického výrobce mikrorcesorů na západním kontinentu, kdy dnes největší závody konkurentů na výrobu jsou v Asii (Samsung, Taiwan Semiconductor)

 

Proč by měly dluhopisy společnosti růst?

 •  očekáváme, že úrokové sazby v USA v čase klesnou ze současných 5,25 % na 2,35 % - 2,5 %

Nejvýznamnější rizika

 

Rizika spojená s touto investicí naleznete popsána v Prospektu či výroční zprávě. Obecná rizika spojená s investováním a dluhopisy naleznete v našem dokumentu Investiční služby, nástroje a rizika.

 

 • kreditní riziko - společnosti Boeing se může přestat ekonomicky dařit a společnost může nedostát svým zavazkům a investorovi se tak investovaná částka zčasti nebo zcela vrátit (přavděpodobnost tohoto rizika je odražena v kredtním ratingu)

 • měnové riziko - investice je v USD a může se tedy stát, že USD proti CZK oslabí

 • tržní riziko - cena dluhopisů podléhá tržní volatilitě, je tak možné, že v případě potřeby dluhopis prodat, bude jeho cena níže, než za jakou investor nakoupil, minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích; níže uvedené odhady a predikce mohou být mylné a nemusí se z tržních či jiných důvodů naplnit.

 • úrokové riziko - cena dluhopisu v čase negativně koreluje s růstem očekávání v dlouhodobých úrokových sazbách, s růstem v očekáváních klesá cena a obráceně

Shrnutí a rizikové faktory - STÁHNOUT

(Prospekt, výroční zprávy a kompletních seznam rizik nalezente na webových stránkách společnosti v sekci pro investory ZDE)

Příklad z historie
 • dluhopisy společnosti Caterpillar vydané 18.4.2002 a splatné 1.5.2042 (40 leté) v období růstu úrokových sazeb (2005 - 2007) poklesly na své ceně z 1240 USD na 970 USD (-22 %)

 • následně při opětovném snižování sazeb se hodnota těchto dluhopisů zvedla do konce roku 2012 na 1 550 USD. (+59,7 %)   

 • každý rok tento dluhopis vyplatil kupón 69,5 USD. 

 • dluhopisy po celou dobu držely rating v investičním pásmu

image (23).png

“Time is your friend; impulse is your enemy.” — John C. Bogle

Parametry dluhopisu 

 


Intel, 3.2% 12aug2061, USD
 

Nominál: 1000 USD


Tržní cena:  653 USD

Splatnost: 12.8.2061

Kupón: 3,2 % p.a. ( 32 USD | 4,9 % z tržní ceny)

Společnost uveřejňuje veškeré informace o hospodaření a rizicích na svých webových stránkách v sekci Vztahy s investory.

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

minimálně Základní

Znalosti a zkušenosti

minimálně 3 roky

Investiční horizont

Ochrana i Růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

5

Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Shrnutí a rizikové faktory

Modelové scénáře růstu hodnoty dluhopisu

Úrokové sazby v USA dlouhodobě 4,5 %: 653 USD (+0 %)

Dlouhodobě sazby v USA 6 % nebo silné zhoršení hospodaření: 570 USD (- 18,9%)

Návrat k nominální ceně při sazbách 3 %: 950 USD (+ 45,47 %)

Očekávaná tržní cena při dosažení dlouhodbých  2,5 % úrokových  sazeb: 1 100 USD (+ 68,45 %)

(očekávaný horizont 3 roky - splněn daňový test)

 

Vzorová kalkulace:

Investice: 500 000 USD

Roční kupón: 24 500 USD

Výnos z růstu ceny: 71 900 USD - 291 195 USD

Při investici 500 000 USD vychází roční kupón na 27 681,5 USD (603 456 Kč) a výnos z růstu ceny dluhopisů se může v případě pozitivních scénářů pohybovat od 227 350 USD do 342 250 USD. Po 3 letech se tento výnos nedaní.

GRAF vývoje tržní ceny tohoto dluhopisu

intel graf.JPG
Kdo drží tyto dluhopisy?

 


Jak lze vidět na obrázku níže, ty dluhopisy drží penzijní fondy.

Kompletní seznam velkých držitelů těchto dluhopisů

sg2023072060380_64B948BD0002FECA28430001.gif
bottom of page