GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?

Jedná se o cílená expozici dlouhodobým americkým státním dluhopisům. 

  • fond v sobě obsahuje americké státní dluhopisy se splatností přesahující 20 let

  • díky aktuálnímu růstu sazeb a inflačním očekáváním, poklesla hodnota těchto dluhopisů o více než 25 %

  • aktuální výnos tohoto ETF je na dividendách z redistribuce kuponů 3,1 %

  • to je o 30 % více, než je dlouhodobý cíl úrokových sazeb, který je nastaven na 2,35 % p.a.

  • je potřeba počítat i s tím, že v tomto období přijde recese, kdy by měly jít sazby opět k nule

  • že by se Amerika dostala do inflační spirály, je nepravděpodobné

  • už pro příští rok trh naceňuje, že úrokové sazby v USA o 1 % klesnou

Investiční cíle:

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného ze státních dluhopisů denominovaných v amerických dolarech vydaných americkým ministerstvem financí.

Sektorové rozložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 14.41.10.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Investiční horizont

<8 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

5

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Sdělení klíčových informací pro investora

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page