GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?
  • obsahem tohoto ETF jsou společnosti ze sektoru výrobců solárních, větrných elektráren a vodíkových technologií

  • sektor zaznamenal masivní růst v roce 2020 a od té doby konsoliduje, hospodaření těchto společností však silně roste

  • aktuální energetická a klimatická situace je silným větrem do zad pro tyto společnosti

  • podle nás se jedná o jednu z nejlepších investic pro tuto a příští dekádu

Investiční cíle:

Cílem fondu je dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a příjmu z aktiv fondu, což odráží návratnost indexu S&P Global Clean Energy Index, srovnávacího indexu fondu.

Sektorové rozložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 15.06.39.png
Geografické rozložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 15.06.53.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

7

Sdělení klíčových informací pro investora

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page