GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

/

/

JTEF CZKI 5,00/23

Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING CZK I, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000  CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 3 999 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2023. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od emise.

Charakteristika

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK I, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je  kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE. Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv.

Základní údaje

Emise

CZK

Datum emise

13. 3. 2018

Upisovací lhůta

15. 2. 2019

Celkový objem emise

3 999 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota dluhopisu

3 000 000 CZK

100 %

Emisní kurz

5,00 %

Úrok

Pololetně

Výplata kupónů

13. 3. 2023

Datum splatnosti

CZ0003518631

ISIN

Kotace

BCPP

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

Informovaný investor, Zkušený investor

Znalosti a zkušenosti

<3 let

Investiční horizont

Ochrana a růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

4

Tolerance rizika

Prospekt ke stažení

JTEF CZKI 5,00/23 - prospekt

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o. k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page