GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
LAP24_461115943464.png

Inversiones Latin America Power

UPOZORNĚNÍ: Tyto informace jsou určené pouze investorům, kteří mají dostatečnou znalost angličtiny, aby porozuměli prospektu a dalším informacím týkajících se těchto dluhopisů. Minimální ekvivalent je 125.000 USD. 

Klíčová fakta
Novými větrnými elektrárny zajištěné dluhopisy

Výnos do splatnosti 20 %

Živostnost elektráren 2,29x delší než splatnost dluhopisů
Řešitelná situace, která dostala dluhopisy pod tlak
Potenciál na 69,7 % za 6–12 měsíců
O společnosti

Společnost Latin America Power je mateřská společnost, která vlastní v Chile a Peru 10 projektů o celkovém výkonu 340 MW. V Peru se jedná zejména o vodní elektrárny a v Chile o větrné elektrárny, přes dceřinou společnost Inversiones Latin America Power byly úspěšně upsány dluhopisy o objemu 404 mil. USD za úrok 5,25 % p.a., když státní dluhopisy Chile s podobnou splatností v té době nesly 2,5 % do splatnosti., dluhopisy dostaly rating BB+ (jeden stupeň od investment grade).

Hospodaření

Veškeré prostředky byly použity pro refinancování stávajícího financování, jelikož oba projekty běží, odpadlo tím developerské riziko, a tak bylo možné poskytnou zástavu a získat velmi dobrý úrok. Dluhopisy jsou amortizované, tzn. že společnost vyplácí kupón, ale i část jistiny s každou výplatou. Dluhopisy jsou zajištěny dvěma větrnými farmami, větrné farmy jsou nově osazené turbínami od společnosti Vestas Wind.

Dluhopisy jsou amortizované, tzn. že společnost vyplácí kupón, ale i část jistiny s každou výplatou. Dluhopisy jsou zajištěny dvěma větrnými farmami, větrné farmy jsou nově osazené turbínami od společnosti Vestas Wind.

unnamed-30.png
unnamed-31.png

Jedná se o tyto dva větrné parky

image-99.png
image-100.png

Proč se dluhopisy obchodují za vystresované ceny?

Chile je ideální země pro boom obnovitelných zdrojů, dokonce by se v budoucnu země měla stát silným exportérem zkapalněného (zelného) vodíku, na to ale potřebuje hodně bezemisní energie. V zemi probíhá poměrně solidní boom a to zejména v severní poušti. To se ale v tuhle chvíli stalo problémem, protože instalace nového výkonu předběhla infrastruktura a tak je nyní společnost v kuriózní situaci. Díky nedostatečné kapacitě sítě není schopna přepravit elektřinu do obydlených oblastí, dokonce aby splnila své závazky musí ji nakupovat v dieselových elektrárnách, které mají přenosovou kapacitu ji dostat do obydlených oblastí ke koncovým zákazníkům

Jaký je výhled? 

  • Na konci roku by se měly dostavět dvě menší přenosné soustavy, které by zlepšily situaci.

  • Navíc cena ropy a dieselu na světových burzách poměrně značně klesá a to přináší úlevu.

  • Kontrolující akcionář poskytl společnosti 5 mil. USD podřízený úvěr, aby dostála svým závazkům vůči věřitelům v červenci tohoto roku.

Aktiva vs. Pasiva

  • Společnost každý rok snižuje hodnotu elektráren (amortizace) i po amortizaci má turbíny oceněné na 362 mil. USD, potvrzeno auditem EY.

  • Dluhopisů zbývá vyplatit za 384 milionů, nyní se však obchodují za 56 % jejich hodnoty, je možné nakoupit celý dluh za 215 mil. USD.

  • V podstatě i při konverzi dluho do akcií (equity) si kupujeme parky v hodnotě 362 mil. USD za 215 mil. USD.

  • Společnost generovala v letech 2020-2017 průměrnou EBITDU 33 mil. USD, viz Prospekt

image-101.png

Možné scénáře

Cílovaný scénář: 69,7 % za 6–12 měsíců

 

Neutrální scénář: Ročně na kupónu 9 % p.a. z investované částky do doby, než se situace definitivně nezlepší.

 

Negativní scénář: Zhmotnění dalších rizikových faktorů a další pokles hodnoty dluhopisů. V krajním scénáři očekáváme překlopení celého zajištěného dluhu do akcií. Společnost je schopna  v normálních letech ročně v průměru platit 25 milionů dolarů ve finačních nákladech, to by jí prakticky celé odpadlo a tyto prostředky by se mohly vyplácet formou dividendy. Která by jen z této složky v normálních letech přesahovala průměrně přibližně 11,6 % z naší investice. 

*Upozornění: Prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a reálný výsledek se od prognóz může lišit.

*Od hrubé výkonnosti je třeba odečíst poplatky a odměny s investicí související, ty naleznete v investičních cenících služeb.

*Negativní scénář: zhmotnění se rizika, která aktuálně nejsou známa a může i přes všechny předpoklady dojít ke ztrátě investovaných prostředků.

unnamed-29.png

Závěr

S ohledem na výše uvedené informace věříme, že společnost si s problémy poradí. Jedná se problémy, které by měli být přechodný a nijak nemění dlouhodobou investiční tezi, pod kterou byly tyto větrné parky postaveny a zafinancovány. Je zde také vidět ochota hlavního akcionáře poskytnou přechodnou likviditu do doby, než se situace v přenosné soustavě vyřeší. To by mělo přijít již brzy a to už na konci tohoto roku. 

Společnosti zůstávají také možnosti, jako prodloužení splatností či částečná výměna dluhopisů za akcie atd.

 

Při vyřešení této situace očekáváme návrat ceny dluhopisů na 90 % jejich nominální hodnoty, což činí +60,7 %. Při nákupu za tyto ceny vychází jen roční kupón na cca 9 % p.a.

 

  • Vestas Winds garantuje, že turbíny budou 98% času  fungovat, San Juan má tento kontrakt až do roku 2037, menší Totoral do roku 2029. Následně se budou tyto kontrakty přejednávat. 

  • Obě farmy počítají s life extension programem na 30 let životnosti.70% produkce je pod dlouhodobými, fixními, na inflaci navázanými kontrakty, což znamená vysokou míru predikovatelnosti hospodaření. Ale také nyní způsobuje finanční bolest, díky neschopnosti vyrobenou energii přenést k odběrateli. Tento problém by měl brzy odeznít.

  • Fitch uvádí, že refinanční riziko je zmírňování ukazatelem project life coverage ratio (PLCR) 2,29, tedy že odhadovaná životnost elektráren je 2,29x vyšší, než je doba splatnosti dluhopisů. 

Klíčové informace

Prospekt: ZDE

Výsledky za rok 2021: ZDE

Webové stránky mateřské společnosti IR: ZDE

Nezávazně poptat

Vyplněním a odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů společnosti IMPERIUM FINANCE s.r.o. dostupnými zde

Děkujeme za odeslání poptávky, brzy se s Vámi spojíme!

bottom of page