GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
co_macysLogo3_edited.jpg

Macy's

Vyhodnocení investice

Níže uvedené obrázky ukazují reálné obchody některých našich klientů nebo stavy majetkových účtů některých našich klientů, přičemž společnost IMPERIUM FINANCE s.r.o. nezaručuje, že stejné nebo vyšší zhodnocení bude výsledkem obchodování každého investora. Investování je vždy spojené s riziky, se kterými by se měl investor nejprve seznámit, a to např. prostřednictvím dokumentu „Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související“, který je k dispozici zde. Dále upozorňujeme na to, že níže uvedená zhodnocení jsou založena na hrubé výkonnosti. Pro získání čistého výnosu je potřeba zohlednit vliv veškerých nákladů spojených s investováním, viz např. vzorová kalkulace nákladů obchodu, která je k dispozici zde. Čistý výnos investice může být také ovlivněn daňovým režimem, který závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. Pokud je níže uvedený investiční nástroj denominovaný v cizí měně, tak se také prezentované zhodnocení vztahuje k této měně a výnos investice v měně investora může být ovlivněn kolísáním měnového kurzu.

Název

Datum nákupu

Stav ke dni

Počet kusů

Pořizovací cena

Aktuální cena

Zisk/Ztráta v % 

Zisk/Ztráta v měně 

Aktuální objem investice

macys

1.4.2021

6.1.2021

Macy´s 

Společnost Macy´s je americký maloobchodní řetězec. 

Významným akcionářem je stejně jako u Casino Guichard Perrachon pan Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. To je pro nás potvrzujícím signálem, že společnost má hodně daleko do bankrotu a dluhopisy jsou tím pádem atraktivní příležitostí.

Kompletní informace

Emitent
Macy's Retail Holdings, Inc.
Název emise
 Macy's Retail Holdings, 7% 15feb2028
Měna
americký dolar $
Objem emise
300,000,000 USD

Nominální hodnota dluhopisu

1 000 USD

Orientační tržní cena

960 USD

Diskont

40 USD
Kupón z nominální hodnoty
7 % p.a.
Frekvence výplat kuponů

Datum splatnosti

Půlroční výplata
15.2.2028

 100% likvidita

Ano
Minimální objem
100 000 USD

Výnos do splatnosti 

8.60 % p.a. - před započtením všech nákladů

Preferovaný scénář

26.70 % p.a. - před započtením všech nákladů
Rating
B+
Hierarchie dluhu
Seniorní nezajištěný
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
7% Senior Debentures Due 2028 - Prospectus

Aktiva vs. závazky

Společnost má v aktivech celkem 21,172 mld. USD, z toho 9,3 mld. USD je hodnota nemovitostí a pozemků (již po amortizaci).

macys

Celkové závazky činí 14,795 mld. USDz toho 9,045 mld. USD jsou dlouhodobé závazky (dluh, odložená daňová povinnost).

macys

Shrnutí dluhopisu

Dluhopis se před Covid-19 obchodoval za 1030 USD (103 % nominální hodnoty). Pokles dluhopisů i akcií způsobil lock-down, nicméně s příchodem vakcín končí krize. Firma generovala přes 1 mld. USD zisku i free-cashflow před Covid-19, očekáváme návrat hodnot na polovinu již v roce 2021. V tu chvíli se dluhopisy vrátí na 1000 USD.

Další ze série dluhopisů, kde výnos neodpovídá riziku (v pozitivním slova smyslu). Obchod je velmi podobný obchodu s dluhopisy Casino Guichard Perrachon.

bottom of page