GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

NUPEH CZ 5,90/25

Informace o dluhopisu

NUPEH CZ s.r.o. vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,9 % p.a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 700 000 000 CZK s možností navýšení na 1 050 000 000 CZK.

Charakteristika

Dluhopisy vydává NUPEH CZ s. r. o, společnost založená za účelem emise Dluhopisů, 100% vlastněná Ručitelem emise. Tím je holdingová společnost New Ukraine PE Holding Limited (NUPEH), podnikající podle kyperského práva. NUPEH byl založen v roce 2016, má následující akcionáře: Dragon Capital Investments Limited (17 %) a Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (36 %) - obě společnosti jsou ovládané panem Tomášem Fialou, dále Ukrainian Redevelopment Fund L.P. (15 %) a Sky Mundi S.À. R.L. (32 %), společnosti ovládané americkými vlastníky. Holding NUPEH aktuálně vlastní a spravuje prostřednictvím jím 100% vlastněných dceřiných společností pět komerčních nemovitostí v Kyjevě a jeho okolí. Jedná se o nákupní centrum Piramida v Kyjevě, logistické areály East Gate Logistic a rozsáhlejší West Gate Logistic poblíž Kyjeva a dvě moderní kancelářské budovy Eurasia a Prime v obchodním srdci Kyjeva. Celková hodnota těchto nemovitostí k datu 31. prosince 2019 byla společností CBRE stanovena na 183,8 mil. USD. Zdrojem příjmu pro NUPEH jsou zisky plynoucí z pronájmů výše uvedených nemovitostí. Za rok 2019 činil čistý provozní příjem (Net Operating Income či NOI)(1) z těchto nemovitostí 22,6 mil. USD, k 31. prosinci 2019 byla jejich celková obsazenost 97,4% a celkový vlastní kapitál společnosti NUPEH 150,8 mil. USD.

Základní údaje

Emise

CZK

Datum emise

30. 10. 2020

Upisovací lhůta

Od 30. 10. 2020 do 30. 10. 2021

Celkový objem emise

700 000 000 CZK s možností navýšení na 1 050 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota dluhopisu

10 000 CZK

100 %

Emisní kurz

5,90 % p.a.

Úrok

Pololetně, vždy 30. 4. a 30. 10.

Výplata kupónů

30. 10. 2025

Datum splatnosti

CZ0003524795

ISIN

Kotace

BCPP

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

Informovaný investor, Zkušený investor

Znalosti a zkušenosti

<5 let

Investiční horizont

Ochrana a růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

6

Tolerance rizika

Prospekt ke stažení

NUPEH CZ 5,90/25 - prospekt

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o. k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page