GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?

Za konkurenceschopné ceny a diverzifikovaný přístup ke společnostem, které vyvíjejí technologie v oblasti automatizace a robotiky, na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Růstový potenciál díky hlavním strukturálním faktorům, včetně nižších nákladů na vývoj, vyvíjející se technologie a rostoucích nákladů na pracovní sílu. 

Investiční cíle: 

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z rozvinutých a rozvíjejících se společností, které generují značné příjmy ze specifických sektorů spojených s rozvojem automatických a robotických technologií.

Sektorové rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-11 v 14.25.52.png
Geografické rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-11 v 14.25.59.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

6

Sdělení klíčových informací pro investora

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page