GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

ROHLIK FIN.5,50/26

Informace o dluhopisu

Rohlik.cz Finance a.s. vydává pětileté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celkový objem Emise je 1 700 000 000 CZK, po realizaci navýšení v listopadu 2021 bude objem vydaných dluhopisů až 2 550 000 000 CZK. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 18 měsíců od data Emise.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Rohlik.cz Finance a.s. Jediným akcionářem Emitenta je Rohlik.cz investment a.s., ve kterém je statutárním ředitelem a zároveň 100% vlastníkem Ing. Tomáš Čupr. Tato společnost vystupuje v roli Ručitele emise a má majoritní podíl ve společnosti Velká pecka s.r.o., která zastřešuje podnikatelské aktivity Tomáše Čupra –  Rohlik.cz a jeho rozvoj jak na domácím, tak zahraničním trhu (Maďarsko, Rakousko, Německo).    
Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky. Vznikl v roce 2014 a dlouhodobě zaujímá vedoucí postavení na českém trhu.  

Základní údaje

Emise

CZK

Datum emise

1. 2. 2021

Upisovací lhůta

od 1. 2. 2021 do 1. 2. 2022

Celkový objem emise

1 700 000 000 CZK po navýšení až 2 550 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota dluhopisu

10 000 CZK

100 %

Emisní kurz

5,50 % p.a.

Úrok

Pololetně (vždy k 1. 8. a 1. 2.)

Výplata kupónů

1. 2. 2026

Datum splatnosti

CZ0003529943

ISIN

Kotace

BCPP

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

Informovaný investor, Zkušený investor

Znalosti a zkušenosti

<5 let

Investiční horizont

Ochrana a růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

4

Tolerance rizika

Prospekt ke stažení

ROHLIK FIN. 5,50/26 - prospekt

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o. k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page