GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
 

/

/

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?

Index je založen na přístupu ESG „nejlepší ve své třídě“, což znamená, že společnosti ve spodním kvartilu podle sektorově upraveného skóre ESG jsou z tematického univerza vyloučeny. Společnosti vystavené kontroverzním obchodům, ty, které jsou předmětem vážné kontroverze ESG nebo ty, které porušují UN Global Compact, jsou rovněž vyloučeny.​

  • ETF v sobě obsahuje společnosti ze sektoru vodního hospodářství, jako je distribuce vody, veřejné služby a dodávky zařízení
    spojených s vodou a její úpravou

  • dá se říct, že se jedná o velmi defenzivní sektor s jasně daným růstovým trendem

  • aktuální pokles ceny se dá využít jako dobré místo pro nástup do pozice

Investiční cíle:

Cílem indexu je reprezentovat výkonnost akcií, jejichž činnosti souvisejí s vodou, jako je distribuce vody, veřejné služby a dodávky zařízení souvisejících s vodou a úprava vody.

Sektorové rozpoložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 15.40.41.png
Geografické rozpoložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 15.41.01.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

6

Sdělení klíčových informací pro investora

Charakteristika

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.