GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
 
Snímek obrazovky 2021-08-18 v 13.30.41.png

American Airlines Group

 

Vyhodnocení investice

~

Níže uvedené obrázky ukazují reálné obchody některých našich klientů nebo stavy majetkových účtů některých našich klientů, přičemž společnost IMPERIUM FINANCE s.r.o. nezaručuje, že stejné nebo vyšší zhodnocení bude výsledkem obchodování každého investora. Investování je vždy spojené s riziky, se kterými by se měl investor nejprve seznámit, a to např. prostřednictvím dokumentu „Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související“, který je k dispozici zde. Dále upozorňujeme na to, že níže uvedená zhodnocení jsou založena na hrubé výkonnosti. Pro získání čistého výnosu je potřeba zohlednit vliv veškerých nákladů spojených s investováním, viz např. vzorová kalkulace nákladů obchodu, která je k dispozici zde. Čistý výnos investice může být také ovlivněn daňovým režimem, který závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. Pokud je níže uvedený investiční nástroj denominovaný v cizí měně, tak se také prezentované zhodnocení vztahuje k této měně a výnos investice v měně investora může být ovlivněn kolísáním měnového kurzu.
american airlines obchod

+19,37 %

Zhodnocení za 6 měsíců

american airlines obchod

Datum nákupu

Stav ke dni

29.10.2020

3.6.2021

american airlines obchod
american airlines obchod
Základní informace
Výnos do splatnosti
8,73 %
Rating
BBB
Hierarchie dluhu
Seniorní zajištěný & First lien
Minimální částka
$ 100.000
Splatnost
15.7.2025
american airlines letadlo

Kompletní informace

~

Emitent
American Airlines 2013-1 Pass-Through Trust
Měna
Název emise
American Airlines 2013-1, 4% 15jan2027
Objem emise
506,746,000 USD

Nominální hodnota dluhopisu

544 USD

Diskont

129 USD

Orientační tržní cena

415 USD
Kupón z nominální hodnoty
4 % p.a.
Frekvence výplat kuponů
 kvartální výplata

 100% likvidita

Ano

Výnos do splatnosti 

8,37 % p.a. - po započtení všech nákladů
Rating
BBB

Datum splatnosti

15.7.2025
Minimální objem
100 000 USD

Preferovaný scénář

23,61 % p.a. - po započtení všech nákladů
Hierarchie dluhu
Seniorní zajištěný & First lien
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
4% Senior Notes due 2025 - Prospectus
americký dolar $

American Airlines Group

~

Společnost American Airlines je největší americkou aerolinií. Firma před Covid-19 pracovala na slušné restrukturalizaci pro zvýšení konkurenceschopnosti svých služeb a snížení nákladů. S nástupem rychlých diagnostických testů, s výhledem na vakcínu a slábnutím viru je naděje na postupný konec pandemie a návrat do normálu na obzoru.  

Zajištění a rating

~

~

Podařilo se nám zajistit dluhopisy společnosti plně kryté letadly, respektive jsou proti dluhopisům v zástavě. Rating těchto dluhopisů je tak od agentury S&P a Fitch na úrovních BBB, tedy investiční stupeň.

Před pandemií měly dluhopisy dokonce rating uprostřed investičního pásma, na úrovni A+, tam jsou dnes například dluhopisy společnosti Visa, které nesou výnos 1,5 % do splatnosti. Ratingové agentury na situaci zareagovaly revizí ratingu a 3.9.2020 daly společnosti označení BBB, což je stále špičkový rating.

Dluh je  seniorní zajištěný  a FIRST LIEN, čili nejvyšší kategorie. Společnost nemůže nikdy v budoucnu vydat prioritnější dluh. V případě úpadku (který nečekáme) bude tento dluh vždy první na řadě při uspokojování.

bond rating
Hierarchie dluhu

LTV - hodnota dluhopisů je necelých 50 % hodnoty letadel, tzn. dluhopis je 2x přezajištěn.

american airlines

Flotila - hlavním assetem, který kryje tento dluhopis, jsou poměrně nová letadla 777, která by měla v případě defaultu společnosti plně pokrýt výplatu dluhopisů.

american airlines

Vývoj dluhopisu

~

Dluhopisy se obchodovaly na výnosu 2,3 % do splatnosti. Očekáváme, že na tyto hodnoty se dluhopis vrátí během 1-2 let, jelikož je plně zajištěn dopravními letadly. Cena ve splatnosti je 100 %.

american airlines

Shrnutí dluhopisu

~

Očekáváme, že dluhopis začne růst na ceně podobně jako dluhopisy Royal Caribbean Cruises nebo United Airlines, easyJet. Tedy společnosti ze sektoru lidské přepravy a cestovního ruchu, jelikož v budoucnu nelze předpokládat konec letecké přepravy a nezájem o dopravní letadla. Naopak vyhlížíme pozvolný návrat do "normálu." Zároveň je potřeba si uvědomit, do jakého instrumentu investuji, pokud posuzuji riziko návratnosti mé investice. V tomto případě se jedná o dluhopisy kryté (LTV 48 %) flotilou dopravních letadel.