GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
 
Snímek obrazovky 2021-08-12 v 13.11.03.png

Aeropuerto de Carrasco Montevideo

 

Vyhodnocení investice

~

Níže uvedené obrázky ukazují reálné obchody některých našich klientů nebo stavy majetkových účtů některých našich klientů, přičemž společnost IMPERIUM FINANCE s.r.o. nezaručuje, že stejné nebo vyšší zhodnocení bude výsledkem obchodování každého investora. Investování je vždy spojené s riziky, se kterými by se měl investor nejprve seznámit, a to např. prostřednictvím dokumentu „Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související“, který je k dispozici zde. Dále upozorňujeme na to, že níže uvedená zhodnocení jsou založena na hrubé výkonnosti. Pro získání čistého výnosu je potřeba zohlednit vliv veškerých nákladů spojených s investováním, viz např. vzorová kalkulace nákladů obchodu, která je k dispozici zde. Čistý výnos investice může být také ovlivněn daňovým režimem, který závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. Pokud je níže uvedený investiční nástroj denominovaný v cizí měně, tak se také prezentované zhodnocení vztahuje k této měně a výnos investice v měně investora může být ovlivněn kolísáním měnového kurzu.

Název

Datum nákupu

ISIN

Stav ke dni

Druh

Počet kusů

Měna

Aktuální objem investice

Zisk/Ztráta v % 

Snímek obrazovky 2021-08-04 v 14.23.33.png

24.8.2021

11.9.2020

Základní informace
Výnos do splatnosti
10,56 %
Rating
BB+
Hierarchie dluhu
Seniorní zajištěný 
Minimální částka
$ 200.000
Splatnost
29.11.2032
aeropuerto de carrasco

Kompletní informace

~

Emitent
ACI Airport Sudamerica SA
Měna
americký dolar $

Nominální hodnota dluhopisu

1000 USD

Diskont

250 USD
Název emise
ACI Airport Sudamerica, 6.875% 29nov2032
Objem emise
200,000,000 USD

Orientační tržní cena

750 USD
Kupón z nominální hodnoty
6,875 % p.a.
Frekvence výplat kuponů
 Kvartální výplata

 100% likvidita

Ano

Výnos do splatnosti 

10,56 % p.a. - po započtení všech nákladů
Rating
BB+

Datum splatnosti

30.3.2029
Nejbližší možnost splacení
29.11.2022

Preferovaný scénář

38,28 % p.a. - po započtení všech nákladů
Hierarchie dluhu
Seniorní zajištěný
Minimální objem
200 000 USD

Aeropuerto de Carrasco Montevideo

~

Mateřská společnost Corporacion America Airports S.A. provozuje celosvětově síť 52 letišť, čím že stává největším provozovatelem letišť. Počet přepravených pasažérů v roce 2019 byl 84 milionů.

Hlavní a jediné velké uruguayské letiště se nachází asi 18 kilometrů východně od hlavního města Montevidea a je sídlem letecké společnosti ALAS Uruguay. Z letiště se létá především do okolních zemí, ale i do Madridu, Miami nebo Paříže.

Terminál je moderní a velmi zajímavě architektonicky řešený. Pro počet spojů plně dostačuje a i ve špičkách je pohodlně prostorný. Otevírací doba je 24 hodin denně.

Rating

~

Ratingová agentura Fitch reagovala na Covid-19 nejprve snížením ratingu na BB (stále stupeň nad společností Sazka a.s.), následně firmu opět posunuli o stupeň nahoru, 29.5.2020 na rating BB+. Před pandemií se společnost těšila z ratingu BBB-, tedy spadala do nejvyššího dluhového pásma s nejnižší mírou rizika a možností téměř vyloučit nesplacení dluhopisu. Očekáváme, že tento rating opět získá zpět, jakmile se začne ve zvýšené míře létat (2021). 

~

aeropuerto de carrasco
Hierarchie dluhu

~

Dluh je seniorní zajištěný, čili nejvyšší kategorie. 

hierarchie dluhu

Možnost předčasného svolání

~

Dluhopis má v sobě možnost předčasného svolání emitentem za ceny uvedené v tabulce níže. Výnos v roce 2022 by tak dokonce dosahoval 23,7 % p.a. od nákupu do jeho svolání.

aeropuerto de carrasco

Shrnutí dluhopisu

~

Dluhopis se před Covid-19 obchodoval za 1100 USD (110 % nominální hodnoty), aktuálně jsme schopni ho sehnat kolem ceny 780 USD. Dluh je podle nás podhodnocen a očekáváme nárůst ceny zpět na hodnotu 1050 USD (+34 % růst hodnoty + kupón).

 

Po zatím velmi úspěšné "cestovatelské" sérii dluhopisů (easyJet, MTU Aero Engines, Royal Caribbean, United Airlines, AeroDos) stále hledáme disbalance na dluhovém trhu, na kterých se dají dosahovat zajímavé výsledky při podstoupení nižšího rizika, než je pro takové výnosy obvyklé.

Dluhopis se vztahuje přímo k mezinárodnímu letišti Aeropuerto de Carrasco v hlavním městě Montevideo, možné vidět ve videu výše.