GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
easyjet-airline-logo-png-transparent.png

easyJet PLC.

Vyhodnocení investice

Níže uvedené obrázky ukazují reálné obchody některých našich klientů nebo stavy majetkových účtů některých našich klientů, přičemž společnost IMPERIUM FINANCE s.r.o. nezaručuje, že stejné nebo vyšší zhodnocení bude výsledkem obchodování každého investora. Investování je vždy spojené s riziky, se kterými by se měl investor nejprve seznámit, a to např. prostřednictvím dokumentu „Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související“, který je k dispozici zde. Dále upozorňujeme na to, že níže uvedená zhodnocení jsou založena na hrubé výkonnosti. Pro získání čistého výnosu je potřeba zohlednit vliv veškerých nákladů spojených s investováním, viz např. vzorová kalkulace nákladů obchodu, která je k dispozici zde. Čistý výnos investice může být také ovlivněn daňovým režimem, který závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit. Pokud je níže uvedený investiční nástroj denominovaný v cizí měně, tak se také prezentované zhodnocení vztahuje k této měně a výnos investice v měně investora může být ovlivněn kolísáním měnového kurzu.
easyJet

easyJet plc

Společnost easyJet plc je druhou největší britskou nízkonákladovou leteckou společností.

Společnost má vydané dluhopisy, které se celou dobu před koronavirem obchodovaly za 103 000 EUR při nominální ceně 100 000 EUR a kupónu 1,75 % (úrokové sazby v EZ jsou -0,5 % a ECB ještě rozšířila program vykupování dluhopisů z trhu).

Kompletní informace

Emitent
EasyJet Plc
Název emise
 EasyJet, 1.75% 9feb2023
Měna
euro €
Objem emise
500,000,000 EUR

Nominální hodnota dluhopisu

1 000 EUR

Orientační tržní cena

810 EUR

Diskont

190 EUR
Kupón z nominální hodnoty
1.75 % p.a.
Frekvence výplat kuponů

Datum splatnosti

Půlroční výplata
9.2.2023

 100% likvidita

Ano
Minimální objem
100 000 EUR

Výnos do splatnosti 

9.20 % p.a. - před započtením všech nákladů

Preferovaný scénář

13.10 % p.a. - před započtením všech nákladů
Rating
BBB
Hierarchie dluhu
Seniorní nezajištěný
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
1,75% Senior Notes due 2023 - Prospectus

Hospodaření

~

Společnost si byla schopna sama sehnat financování tím, že snížila náklady a odložila dodávky některých nových letadel. Hotovosti má tak dostatek do 31.12.2020 a i poté by společnost byla schopna získat financování například odprodejem části flotily.

Celkový dlouhodobý dluh společnosti je 1,75 mld. GBP.

Níže můžete nalézt jednotlivé rozložení splatností.

easyJET

Aktiva easyJet jsou 8,16 mld. GBP.

Cash 1,576 mld. GBP.

Letadla 4,57 mld. GBP – diskontujme 25 % - 3,42 mld. GBP.

easyJET

Shrnutí dluhopisu

Celkový dluh je 1,75 mld. GBP oproti hotovosti 1,576 mld. GBP a diskontované hodnotě letadel o 25 % oproti účetní hodnotě 3,42 mld. GBP. Nám přijde zajištěný dluhopis s výnosem 9,2 % do splatnosti za necelé tři roky.

Tomu odpovídá rating dluhopisu BBB. Tedy investiční pásmo nejvyšší kvality dluhopisů. Proto očekáváme, že se dluhopis velmi rychle srovná na odpovídající úroveň, kterou vidíme kolem nominální hodnoty 1000 EUR, oproti aktuální ceně 800 EUR (+25 %), a to během příštích 12 měsíců.

bottom of page