GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

iShares European Property Yield UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?
  • Jedná se o přímé investice do kotovaných evropských realitních společností a REITS. 

  • ETF v sobě obsahuje společnosti, které se zabývají zejména pronájmem rezidenčních či komerčních nemovitostí a to zejména v západní Evropě

  • Akcie tohoto ETF se nyní obchodují s potenciálem téměř 50 % zhodnocení na hodnoty před rokem, i poloviční nárůst přináší na takovou investici zajímavé zhodnocení

  • Očekávaná dividenda u tohoto fondu pro příštích 12 měsíců je kolem 3,5 %

Investiční cíle:

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z kótovaných realitních společností a realitních investičních fondů (REITS) vyspělých evropských zemí s výjimkou Spojeného království, které rovněž splňují kritéria dividendového výnosu.

Sektorové rozložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 9.46.43.png
Geografické rozložení
Snímek obrazovky 2022-07-28 v 9.46.47.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

6

Sdělení klíčových informací pro investora

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page