GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

JTRE FIN. 3 0,00/24

Informace o dluhopisu

JTRE Financing 3, s.r.o. emituje šestileté bezkupónové dluhopisy  s nominální hodnotou jednoho dluhopisu 10 000 CZK. Odhadovaná celková nominální hodnota emise je 2,2 mld CZK s možností navýšení o 50 %. Výnos do splatnosti v době emise je 6,00% p. a. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost JTRE Financing 3, s.r.o.,  která je ze 100% vlastněná mateřskou společností J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Ta ovládá i emitentovu sesterskou společnost Park Side London Limited. 
Skupina JTRE bude prostřednictvím svých dceřiných společností realizovat projekt výstavby rezidenčně administrativní budovy v centru Londýna. Projekt bude tvořit 163 bytových jednotek, 8 000 m2 kancelářsko-obchodních prostor a kulturní zařízení ve třech budovách, které jsou odděleny nad úrovní terénu. Prodejní fáze rezidenčních jednotek bude zahájena v březnu 2021.

Základní údaje

Emise

CZK

Datum emise

20. 12. 2018

Upisovací lhůta

od 12. 12. 2018 až 1 rok od data emise

Celkový objem emise

2 220 000 000 CZK s možností navýšení

Jmenovitá hodnota dluhopisu

10 000 CZK

70,469 %

Emisní kurz

6,00 % p. a.

Úrok

Bezkupónový dluhopis

Výplata kupónů

20. 12. 2024

Datum splatnosti

CZ0003520793

ISIN

Kotace

BCPP

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

Informovaný investor, Zkušený investor

Znalosti a zkušenosti

<5 let

Investiční horizont

Ochrana a růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

4

Tolerance rizika

Prospekt ke stažení

JTRE FIN. 3 0,00/24 - prospekt

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o. k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page