GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

PALE F. F. 5,75/26

Informace o dluhopisu

Společnost Pale Fire Financing, a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,75 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota Emise 500 000 000 CZK s možností navýšení na 750 000 000 CZK. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit, společně s mimořádnou prémií pro investora, nejdříve po uplynutí jednoho roku od data emise.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Pale Fire Financing, a.s. Jediným akcionářem je Ručitel emise, Pale Fire Capital SE, založený v roce 2015. Ten má formu private equity fondu, který investuje do inovativních technologických společností. Emitent, Ručitel a jeho další dceřiné společnosti tvoří Skupinu PFC, na jejíž rozvoj bude sloužit výtěžek emise. Strategie Skupiny PFC je založena na akvizici e-commerce projektů s potenciálem růstu a geografické expanze. Klíčová aktiva Skupiny PFC jsou: FAVI – evropský leader zaměřený na výběr nábytku a bytových dekorací, AUKRO – aukční portál, Semantic Visions - inteligentní software pro analýzu obsahu zpráv a společnost UptimeRobot, poskytující službu 
monitorování dostupnosti online infrastruktury. 

Základní údaje

Emise

CZK

Datum emise

12. 10. 2021

Upisovací lhůta

od 16. 9. 2021 do 15. 9. 2022

Celkový objem emise

750 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota dluhopisu

10 000 CZK

100 %

Emisní kurz

5,75 % p.a.

Úrok

Pololetně (vždy 12. 4. a 12. 10.)

Výplata kupónů

12. 10. 2026

Datum splatnosti

CZ0003534596

ISIN

Kotace

BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Ochrana a růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

4

Prospekt ke stažení

PALE F. F. 5,75/26 - prospekt

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o. k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page