GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

SAZKA GR. 5,20/24

Informace o dluhopisu

SAZKA Group a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,20 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 6 000 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024, emitent má možnost dluhopisy i částečně splatit nejdříve po uplynutí 2 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost SAZKA Group, a.s., založená s cílem držení, financování a správy podílů v loterijních a herních společnostech Skupiny. Emitenta vlastní společnost KKCG AG, nepřímo ovládaná panem Karlem Komárkem. Skupina SAZKA Group je jednou z největších evropských loterijních a herních skupin. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., má významné podíly v Řecku dominantní loterijní společnosti OPAP s působností i na Kypru a téměř 38,16% podíl ve společnosti CASAG, ovládající Österreichische Lotterien. Na Italském trhu je Skupina zastoupena 32,50% podílem na LOTTOITALIA.

Základní údaje

Emise

CZK

Datum emise

23. 9. 2019

Upisovací lhůta

15. 8. 2020

Celkový objem emise

6 000 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota dluhopisu

10 000 CZK

100 %

Emisní kurz

5,20 %

Úrok

Pololetně, vždy 23. 3. a 23. 9.

Výplata kupónů

23. 9. 2024

Datum splatnosti

CZ0003522930

ISIN

Kotace

BCPP

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

Informovaný investor, Zkušený investor

Znalosti a zkušenosti

<5 let

Investiční horizont

Ochrana a růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

4

Tolerance rizika

Prospekt ke stažení

SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o. k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page