GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF -Dist je fond obchodovaný na burze v souladu s UCITS, jehož cílem je sledovat Bloomberg Barclays MSCI USCorporate High Yield SRI Sustainable.

Referenční index zachycuje výkonnost dluhopisů s vysoká výnosem denominovaných v USD, které na rozvinutých trzích emitovaly společnosti, jež splňují příslušná kritéria na základě hodnocení ESG (Environmental, Social and Governance - životní prostředí, společenské otázky a úroveň řízení). Metodika ESG je založena na klíčových otázkách ESG, zejména na zátěži vodních zdrojů, emisích uhlíků, řízení pracovních sil či obchodní etice. Referenční ndenx používá přístup ‚‚nejlepší ve své třídě‘‘, který umožňuje snížení o alespoň 20 % způsobilého univerza. 

Snímek obrazovky 2022-08-03 v 10.57.40.png
Sektorové rozložení
xxx.png
Geografické rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-03 v 10.44.01.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<3 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

4

Sdělení klíčových informací pro investora

Charakteristika

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page