GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page

/

/

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF

Proč investovat právě do tohoto sektoru?

Investice do podnikových dluhopisů napříč všemi sektory, včetně průmyslových, utilitních a finančních společností. Úrokový výnos (kupóny) ve fondu se reinvestují (akumulují). Celkový nákladový poměr činí 0,50 % p.a.. Fond spravuje aktiva ve výši 112 milionů GBP. ETF je starší než 3 roky a sídlí v Irsku. 

Investiční cíle:

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z vysoce výnosných podnikových dluhopisů od emitentů na rozvinutých trzích, které byly v určitém okamžiku své obchodní historie sníženy na nižší než investiční stupeň.

Sektorové rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-18 v 11.36.32.png
Geografické rozložení
Snímek obrazovky 2022-08-18 v 11.37.04.png

Cílové trhy

Dokumenty ke stažení

Kategorie klienta

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti

Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor

Investiční horizont

<5 let

Investiční cíl

Růst

Schopnost nést ztráty

Ano

Tolerance rizika

6

Sdělení klíčových informací pro investora

Upozornění

Sdělení není návrhem Imperium Finance s.r.o., k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované společností Imperium Finance dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Imperium Finance upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Imperium Finance upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

bottom of page